// Pentru afacerea ta / Proiecte speciale / Credite din resurse externe / IFAD VI „Tineri antreprenori” – cu element de grant

Valoarea creditului

  520 000 MDL

Perioada

pentru investiţii: 3 - 5 ani
plantaţii multianuale: 4 - 8 ani
(inclusiv, perioada de graţie)

Valuta

MDL

Scopul

Dezvoltarea afacerilor agricole

 

IFAD VI „Tineri antreprenori” – cu element de grant

Cine poate beneficia?

Orice entitate privată de orice formă de organizare juridică, care îşi desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi.

Nu vor fi finanţati:
 • întreprinderile:  mixte, сu caрital străin, în stare de insolvabilitate, proсedură de faliment, reorganizare sau în oriсe alte proсeduri judiсiare;
 • întreprinderi ce solicită finanţare pentru implementarea unui proiect investiţional comun cu un alt agent economic;
 • toţi fondatorii şi administratorii întreprinderii care urmează să aibă vârsta cuprinsă între 18-35 ani – pentru bărbaţi şi între 18-40 ani – pentru femei;
 • fondatorii şi/sau administratorii întreprinderii care nu au beneficiat anterior de credite cu element de grant în cadrul: PSFRDBA-IFAD V (resurse directe), PNAET, PARE 1+1, PASET 1 и  PASET 2.

Perioada de graţie

 • pentru investiţii pe termen mediu  - minim 12 luni / maxim 2 ani;
 • pentru plantaţii multianuale - minim 24 luni / maxim 4 ani.

Eşti elegibil dacă

investeşti (procurarea bunurilor noi) în dezvoltarea activităţilor agricole şi altor activităţi în sectorul rural:
 • producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat şi cîmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de cîmp şi tehnice (cu excepţia soiurilor tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);
 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă (de la companii autorizate de stat), a echipamentului şi utilajelor;
 • sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului,  culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);
 • construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole (numai construcţia de la zero. Este necesară prezentarea tuturor documentelor aferente procedurii de construcţie);
 • sere/ construcţii metalice (numai dacă acestea vor fi procurate de la companiile specializate în construcţia serelor);
 • agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic);
 • servicii pentru agricultori: mecanizate de reparaţie a maşinilor agricole, de consultanţă şi marketing, de furnizare a materialului semincer, alte servicii aferente activităţilor agricole;
 • afaceri neagricole.
Finanţarea tractoarelor pentru producerea culturilor de cîmp şi prestarea serviciilor mecanizate va fi eligibilă dacă întreprinderea este înregistrată şi activează de minimum 1 ani (la data aplicării).
 
Nu sunt eligibile pentru finanţare:
 • refinanţarea oricărei datorii existente; plata impozitelor, taxelor;
 • procurarea sau arenda pământului, a imobilului existent de producere/păstrare;
 • construcţia caselor de locuit;
 • reparaţia imobilului existent de producere/păstrare;
 • producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice şi a tutunului;
 • echipament, utilaje, maşini sau alte active la mîna a doua (foste în folosinţă);
 • jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri, alte activităşi similare;
 • comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie, alte activităţi similare;
 • procurarea capitalului circulant.

Facilităţile programului

În cazul importului de echipamente/ bunuri achiziţionate beneficiari pot aplica la IFAD pentru scutire de plata a TVA (se aplică numai pentru suma finanţată de către IFAD – suma grantului).

Contribuţia proprie

minim 10% din suma totală a proiectului.

Grant

până la 40% din suma creditului (suma maximă a grantului -120.000 MDL)

Cât te costă?

Rata dobânzii este flotantă. Se determină de către IFAD (semianual).